Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem narůstající dluh na nájmu již už u vystěhovaného bytu

Bez textu nájomnej zmluvy sa nedá poradiť.

V každom prípade nájomný vzťah stále trvá.

Prenajímateľ je povinný oznámiť nájomcovi skutočnosť, že boli porušené zmluvné podmienky. Aby mal v rukách dôkaz, musí oznámenie o:
- porušení zmluvy s
- ukončením zmluvy a
- vyprataním bytu v konkrétnom termíne bez náhrady poslať nájomcovi poštou s doručenkou a tebou podpísanou vrátenkou. (Jedine s týmto dôkazom spolu s nájomnou zmluvou uspeje na súde).

V ČR sa riaď výhradne Obč.zákonníkom, konkrétnym paragrafom, lebo vypratanie z bytu v prípade nájomnej zmluvy na dobu určitú nie je také jednoduché, ako to vypadá aj v prípade, aj nájomca neplatí. (Nájomca je v lehote trvania nájmu chránený zákonom, teda prenajímateľ nemôže do vlastného bytu vtrhnúť, vymeniť vložky za svoje a byt novou zmluvou prenajať inej osobe lebo nepozná objektívne dôvody omeškania platby zo strany nájomcu).

Konkrétne § 711 O.z.

https://zakony.kurzy.cz/40-1964-obcansky-zakonik/cast-8-hlava-7-oddil-4/

https://www.finance.sk/177606-najom-bytu-nemoze-byt-ukonceny-okamzite-ani-ked-najomca-neplati/

Lenže hrať sa v tvojom prípade na mŕtveho chrobáka (brouka) sa nemusí vyplatiť, raz ťa prenajímateľ spolu so súdmi dobehne, pričom budeš cálovať nevyplatený nájom s úrokmi z omeškania a ako bonus súdne a advokátske poplatky.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny