Předmět Autor Datum
ano
fallon 12.06.2018 15:39
fallon
GDPR se nepodepisuje. Podepisují se svolení týkající se osobních dat. Nebo souhlas s jejich nakládán…
kozakl 12.06.2018 15:49
kozakl
Podle mě ne. A po svých zaměstnancích nic takového požadovat nebudu - protože jejich osobní údaje zp…
L-Core 12.06.2018 16:33
L-Core
Ještě přidávám formulář co po nás chtějí podepsat. Jestli by byl někdo schopný vysvětlit co jim tím…
wetgs 12.06.2018 23:36
wetgs
Podle mě tam není nic "protizákonného", nicméně ten souhlas je nadbytečný (i oni tam sami uvádí, že…
L-Core 13.06.2018 06:38
L-Core
U nás se podepisoval jen papír o převzetí dalšího papíru s informacemi,co to je GDPR a jaké údaje fi…
Karel04 13.06.2018 07:03
Karel04
Zaměstnavatelé (většinou) spravují jenom ty údaje a pro ty účely, které jim ukládá zákon. K tomu nen… poslední
ivzez 17.06.2018 19:47
ivzez

Podle mě ne. A po svých zaměstnancích nic takového požadovat nebudu - protože jejich osobní údaje zpracovávám pouze proto, že to vyžadují (pracovně právní a daňové) zákony: mzdy, daně, odvody, výpočet soc. a zdrav. pojištění, přihlášky a odhlášky, spolupráce s exekutory a insolv. správci atd. Nefotím si je, nepřeprodávám jejich data někomu k reklamním účelům. Na to souhlas zaměstnanců nepotřebuji.

https://www.akskp.cz/l/gdpr-a-nektere-povinnosti-zamestnavatelu/

citace:

Souhlas není nutný v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností zaměstnavatele nebo pro splnění pracovněprávní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR). Jako příklad lze uvést situaci, kdy pro správný výpočet mzdy zaměstnance musí zaměstnavatel vědět vzdělání zaměstnance a jeho předchozí praxi. Ke zpracovávání osobního údaje tohoto typu nepotřebuje zaměstnavatel souhlas zaměstnance. Souhlas je naopak nutný v případě, kdy bude zaměstnavatel chtít zpracovávat jiný osobní údaj, než který je nezbytný pro splnění právních povinností zaměstnavatele nebo pro splnění pracovněprávní smlouvy, příp. chce osobní údaj využít k jinému účelu (čl. 6 odst. 1 písm. a), odst. 4 GDPR). Taková situace může nastat například v případě pořizování fotografií obličeje zaměstnance při vzniku pracovněprávního poměru, kdy fotografie zaměstnanců zaměstnavatel zpracovává ve svém vnitropodnikovém systému a používá je např. na firemních identifikačních kartách.

Úprava dle starého zákona, výklad ÚOOÚ:

Ke zpracování osobních údajů, které provádí zaměstnavatel pro účely plnění zákonem stanovených povinností a ke sjednání a naplňování pracovněprávního vztahu, se souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje, jelikož takové zpracování probíhá na základě výjimek, které umožňují zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů. Ty jsou stanoveny především v § 5 odst. 2 písm. a), resp. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Pro zpracování osobních údajů pro tyto účely není nutné ani plnit oznamovací povinnost ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. V této souvislosti je nutné poznamenat, že zaměstnavatel (správce osobních údajů) je povinen osobní údaje shromažďovat a dále zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícím účelu. Viz povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona o ochraně osobních údajů.

Pokud bude ovšem zaměstnavatel chtít zpracovávat k jinému účelu, než který mu vyplývá ze zákona či dokumentu zakládajícího pracovněprávní vztah, musí nejprve souhlas zaměstnance získat.

Dtto, podle GDPR:

Předně je třeba konstatovat, že souhlas zaměstnance jako právní titul pro zpracování osobních údajů zaměstnavatelem nebude příliš častý. Souhlas musí být svobodným právním úkonem, což vzhledem k nerovnováze stran v pracovněprávním vztahu nebude zpravidla dodrženo.

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnanců ke sjednání a naplňování pracovněprávního vztahu a pro účely plnění zákonem stanovených povinností, tedy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR. V této souvislosti je nutné poznamenat, že zaměstnavatel jako správce osobních údajů je povinen osobní údaje shromažďovat a dále zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícím účelu. Viz povinnosti stanovené v článku 5 odst. 1 písm. b), c) a d) GDPR.

Podle mě tam není nic "protizákonného", nicméně ten souhlas je nadbytečný (i oni tam sami uvádí, že osobní údaje pro potřeby pracovněprávní mohou zpracovávat bez souhlasu zaměstnance).

Já, být tímhle zaměstnavatelem, bych to koncipoval jako "informaci pro zaměstnance", jak je s jejich osobními údaji nakládáno, proč tomu tak je a na co má právo. A maximálně bych si nechal podepsat "převzetí" takového elaborátu, ne "souhlas se zpracováním".

Jo, a nejsem právník, popisuji jen své pocity a dojmy ;-)

---
Ten souhlas je možná v pořádku, pokud zaměstnavatel má informaci o řidičském oprávnění (jeřábnických zkouškách, absolvování kurzu svářečů...). Ale otázkou je, zda "ŘP skupiny C" je osobní údaj a pokud ano, zda jeho evidenci zákony u zaměstnavatelů požadují. Ve škole také nevyžadují souhlas, aby si mohli napsat, že Jožka Novák dostal ze zpěvu trojku.

Zaměstnavatelé (většinou) spravují jenom ty údaje a pro ty účely, které jim ukládá zákon.
K tomu není potřebný souhlas zaměstnanců.

Teprve v případě, že by zaměstnavatel chtěl z nějakého důvodu spravovat další údaje, by potřeboval souhlas
zaměstnanců. V takovém případě by ale byl povinen zaměstnance seznámit s tím, jaké údaje, pro jaký účel a po jak
dlouhou dobu míní spravovat. Zároveň by musel zaměstnance poučit o jejich právu tento souhlas kdykoliv odvolat.
____

Přiložený dokument je informací o tom, jaké údaje a z jakých důvodů zaměstnavatel spravuje, a o tom,
komu je bude dále předávat. Váš podpis zde nebude vyjadřovat souhlas (zaměstnavatel jej nepotřebuje),
jenom potvrdíte, že Vás zaměstnavatel seznmil s tím, jaké údaje a proč spravuje.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru