Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Scelovanie pozemkov ROEP - zahradka

Ahoj,

Máme záhradku, žiaľ kvôli chybám minulého režimu je umiestnená na cudzích pozemkoch (operát E). Teraz mám pod záhradou 2 parcely E s celkovo asi 70timi majiteľmi s rôznymi podielmi. Pomerne bežný jav. Záhradkárska kolónia vznikla na močiaroch pred asi 50timi rokmi, členovia riadne platia dane za užívanie mnoho rokov, pozemky zveľaďujú atď.
V súčasnosti sa v k.ú. chystá sceľovanie pozemkov a ROEP. Rozdrobené pozemky sú v celom katastri, kde je celá mestská časť so sídliskom, cesty, voľné plochy atď. atď.
Obávam sa, že pri sceľovaní sa moja záhrada ocitne na súkromnom pozemku s jedným majiteľom, ktorý nebude ochotný pozemok odpredať za trhovú cenu (bude pýtať neprimerane veľa) alebo bude pýtať neprimerané nájomné. Na tieto veci by samozrejme mal právo, to nespochybňujem. Rovnako by mal právo odo mňa záhradu odkúpiť za súdno znalecký posudok a mňa vypratať.

Zaujíma ma ale, či užívateľ záhrady môže nejakým spôsobom do celého procesu zasiahnuť a napríklad dosiahnuť toho, aby bola záhrada na pozemku v správe SPF, nakoľko v k.u. je veľa neznámych vlastníkov. Predpokladám, že so SPF by bola rozumnejšia reč, nájomné by mohlo byť podľa súdno znaleckého posudku, rovnako prípadný odkúp pozemku.

Podľa akého kľúča sa teda určuje pri sceľovaní kde ktorá parcela bude ? Je možné to ovplyvniť a záhradkárom nejakým spôsobom vyjsť v ústrety ? Na koho sa v tejto veci vlastne obrátiť ?

Vďaka,

Maťo

Předmět Autor Datum
Sceľovanie parciel riadnych vlastníkov nehnuteľností zapísaných katastrom v LV (ktorí sa včas prihlá…
Nuda 18.08.2019 19:51
Nuda
Nevím jak je to na Slovensku ale v Čechách se při komplexních pozemkových úpravách většinou těmto ko…
nerady 18.08.2019 20:52
nerady
Vďaka, Čiže je možné že to vyčlenia. No, ono záhradky sú už extravilán, ale gro nevysporiadaných po… poslední
Mato2 19.08.2019 05:54
Mato2

Sceľovanie parciel riadnych vlastníkov nehnuteľností zapísaných katastrom v LV (ktorí sa včas prihlásili k reštitúciám) sa netýka nejakých osadníkov, darmožráčov, parazitov, ktorým "zľatí komunististi" prerozdelili k užívaniu výhradne súkromnú pôdu, boľševickými uzurpátormi ukradnutú pôdu riadnym a zákonným vlastníkom v prospech JRD či iného družstva v podobe CCCP mafie lumpenproletariátu.

Berme to tak, že riadni majitelia by sa po zločineckom, komunistickom puči riadne starali o svoje majetky, obhospodarovali ich, zveľaďovali ich, scudzili, prikupovali podľa ich slobodného vedomia a svedomia, ako by im demokratický zákon dovoľoval nakladať si s týmto ich nedotknuteľným vlastníctvom zakotvené v ústave a príslušných demokratických zákonoch pred 1948 rokom).
--------------------------
Márna snaha záhradkára, ktorý sa poctivo, sľušne staral s celými jeho generáciami blízkych osôb o cudzí majetok. Okopával, sadil kukuričku, zemiačiky, plel spotený s mozoľmi na rukách.

Ak nadobudne parcelu nový majiteľ, pritom dokáže skutočnosť, že je napríklad na jeho parcele nelegálne situované oplotenie, stavby pevne spojené do základom, studne, nelegálne prístupové cesty bez vecného bremena evidované katastrom apod., podá žalobu o vypratanie svojej nehnuteľnosti bez náhrady s nákladmi spojené s odstránením nezákonných stavieb proti súčasným užívateľom s ktorými nemá vlastník žiadne právne zmluvy ani ho neviaže žiadne vecné bremeno či vykonateľné súdne rozhodnutie. Osobne ak by som na komunistickom, ľudovodemokratickom súde neuspel, najmem si buldozér so širokou radlicou a zrovnám svoju poľnohospodársku pôdu do základného stavu merita tak, ako káže litera zákona o poľnohospodárskej, ornej pôde na ktorej sa nesmie nachádzať nelegálne stavenisko, zabetónované oplotenie, ktoré nie je registrovaným zememeračom z odboru zamerané, zakreslené a katastrom evidované.

Samozrejme predpokladám, že sa jedná o parcely v extraviláne, prípadne intraviláne obce zapísané ako roľa, poľnohospodárska pôda. Nejde o stavebné parcely.

Komunisti, eštébáci a ich degenerovaní MIGMO_KGB parchanti majú visieť po kandelábroch, retroaktívne od 1989 so zákazom akéhokoľvek podnikania, zákazom makať v štátnej správe, medzi justičnou talarmafiou, doživotne!!!!

Komunisti, eštébáci a ich parchanti blízkych os§b majú retroaktívnymi zákonmi byť pripravení o majetky, zhabaním ich nakradnutých majetkov, financií, spoločností, živností lebo sa kapitaľizmus prieči ich morálke a boľševickému presvedčeniu.

K pásom, na role, kopať kanále s krompáčmi odetí v čiernych pláštenkách na pravé poludnie, makať s motykami, jediný a správny smer kam s komunistami.

Nevím jak je to na Slovensku ale v Čechách se při komplexních pozemkových úpravách většinou těmto koloniím vyhýbají (je tam moc problémů a v podstatě je to pevně ohraničené území s vyřešeným přístupem). Před těmito úpravami se určuje hranice území kterého se to bude týkat. Většinou se to dělá mimo obec (extravilán). Poptej se u vás na obecním úřadě, kde by ti měli říci jak povede hranice úprav. Při komplexních pozemkových úpravách se hlavně jedná o to aby se každý dostal ke své parcele po veřejné cestě.

Vďaka,

Čiže je možné že to vyčlenia. No, ono záhradky sú už extravilán, ale gro nevysporiadaných pozemkov je pod sídliskom - intravilán.
Záhradkári by radi majetkoprávne vzťahy konečne urovnali, za normálne trhové ceny. Avšak ako vravím, majitelia nemusia predať ak by dostali parcelu pod záhradkou. Preto ma zaujímalo, či by to nevedel prevziať štát a následne s ním za trhové ceny. Isto nikto nechce nič zadarmo. Len nech sa to urovná.
Spýtam sa na obecnom úrade keď budem mať tamadiaľ cestu.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru