Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Obchodování přes internet

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,když prodávám zboží na internetu,domluvím se s kupujcím a potřebuji vědět jak dlouho po zakoupení zboží může kupujcí požadovat vrácení peněz pokud mu zboží nevyhovuje nebo je poškozené i když při převzetí bylo zboží v pořádku,dokonce si jej i sám odskoušel.Potřebuji tedy vědět,jestli je v i v tomto případě nutné uzavírat obchodní smlouvu.Děkuji

Předmět Autor Datum
Smlouva nemusí být písemná. Jakou smlouvu uzavíráš, plyne z tvého postavení jako prodejce, tedy jest…
hm 11.02.2013 14:35
hm
je to fyzická osoba fyzické osobě
Semi0003 11.02.2013 14:39
Semi0003
v tom případě stačí ústně a vracení peněz by se konat nemělo, jelikož při prodeji je kupující obezná…
icepower32 11.02.2013 17:45
icepower32
Odstoupit od smlouvy může kupující do šesti měsíců, pokud měla věc vady, samozřejmě že prodávající n… nový
hm 11.02.2013 21:50
hm
jde o to aby si kupující nestěžoval,že zboží je poškozené i přesto,že při převzetí bylo v pořádku po… nový
Semi0003 11.02.2013 22:51
Semi0003
Však to tam máš vysvětlený ne? Nebo jsi to nepochopil? Dokonce jsem to tučně zvýraznil. nový
hm 12.02.2013 05:11
hm
kupující je při koupi obeznámen se stavem věci, veškeré vady které vzniknou po prodeji už jdou mimo… nový
icepower32 12.02.2013 09:14
icepower32
Kupující obecně odpovídá v těch prvních 6 měsících i za skryté vady, tady i za vady, které se projev… nový
hm 12.02.2013 09:57
hm
Prodávající obecně odpovídá v těch prvních 6 měsících i za skryté vady, tady i za vady, které se pro… nový
hm 12.02.2013 09:59
hm
Odpoved podla slovenskej pravnej upravy: Podla § 7 zakona c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa p… nový
AK Benova 25.02.2013 12:42
AK Benova
Tady ale nejde o spotřebitelskou smlouvu, tady jde o smlouvu mezi dvěma fyzickými osobami. Ani jeden… poslední
hm 25.02.2013 14:01
hm

Smlouva nemusí být písemná. Jakou smlouvu uzavíráš, plyne z tvého postavení jako prodejce, tedy jestli to prodáváš jako podnikatel nebo jestli to prodávaš jako fyzická osoba a komu to prodáváš, jestli podnikateli nebo fyzické osobě.

v tom případě stačí ústně a vracení peněz by se konat nemělo, jelikož při prodeji je kupující obeznámen se stavem dané věci a prodáváš ji bez záruky z postavení jako FO která se prodejem daného zboží neživí, ale jedná se o jednorázový prodej. (pokud se mýlím, opravte mě někdo)

Odstoupit od smlouvy může kupující do šesti měsíců, pokud měla věc vady, samozřejmě že prodávající nemá povinnost na to přistoupit, pak se může kupující soudit a ponese důkazní břemeno a soud rozhodne, jestli má ta věc vady, pro které lze od smlouvy odstoupit. Prodávající se toho může vyvarovat tím, že v nabídce na internetu uvede, že věc prodává tak "jak stojí a leží".

Občanský zákoník
Odpovědnost za vady

§ 499
Kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc v době plnění
má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít
podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a
že věc nemá právní vady.

§ 500
(1) Jde-li o vady zjevné nebo o vady, které lze zjistit z příslušné
evidence nemovitostí, nelze uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady,
ledaže zcizitel výslovně ujistil, že věc je bez jakýchkoli vad.
(2) Za dluhy váznoucí na věci je odpovědný zcizitel.

§ 501
Přenechá-li se věc jak stojí a leží, neodpovídá zcizitel za její vady,
ledaže věc nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo
kterou si nabyvatel výslovně vymínil.

...

§ 504
Nabyvatel může uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady u soudu jen
tehdy, vytkl-li vady bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost věc
prohlédnout. Nabyvatel může vadu vytknout nejpozději do šesti měsíců,
pokud zákon nestanoví jinak. Nevytkne-li v této lhůtě vadu, právo
zanikne.

Prodávající obecně odpovídá v těch prvních 6 měsících i za skryté vady, tady i za vady, které se projeví až po koupi a zjistí je až kupující, prodávající si nemusel být těch vad vědom, ale na tom nezáleží, prodávající se může té odpovědnosti obecně zříct pouze tím, že prodá tu věc "tak jak stojí a leží".

Odpoved podla slovenskej pravnej upravy:

Podla § 7 zakona c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je predavajuci okrem ineho písomne upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť.

Kupujuci ma v zmysle ustanovenia § 12 uvedeneho zakona pravo do 7 pracovnych dni do dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby od zmluvy odstupit bez udania dovodu.Kupna zmluva sa tak od zaciatku zrusuje a Vy ste v takomto prípade povinny vrateny tovar prevziat a najneskor do 15 dni odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo uhradeny preddavok vratit a vyplatit naklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Ak ste si ako predavajuci nesplnili informacnu povinnost o moznosti kupujuceho odstupit od zmluvy, lehota na odstupenie od zmluvy sa kupujucemu predlzuje na 3 mesiace.

Co sa tyka vad tovaru, na vratenie tovaru z dovodu vad sa vztahuje vseobecna uprava podla Obcianskeho zakonnika,v pripade potreby popisem aj tuto moznost.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru