Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpověď nájemní smlouvy v bytu

Ve smlouvě mám napsáno:

Pronajímatel i Nájemce jsou před skončením nájmu uplynultím sjednané doby oprávněni nájemní smlouvu vypovědět pouze ze zákoných důvodů uvedených v § 2285 a násl. NOZ.

Co to znamená?

Na internetu jsem našel:

http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-2285/

Což mi nedává odpověď na to, co jsou ty zákoné důvody, podle kterých mě může pronajímatel vyhodit z bytu.

Díky za radu

Předmět Autor Datum
§ 2285 a násl. Tedy nikoliv jenom 2285, ale i následující: https://business.center.cz/business/prav…
Wikan 22.10.2017 20:19
Wikan
Jinak řečeno, cokoliv řekne, to platí. Chci byt prodat, vypovídám smlouvu.
dotazak 22.10.2017 20:24
dotazak
Obávám se, že prodej bytu není důvodem k výpovědi nájemci.
ivzez 23.10.2017 02:22
ivzez
V SVK O.z. je možné vypovedať nájomnú zmluvu pred jej ukončením jedine, ak prenajímateľ potrebuje by…
Nuda 23.10.2017 10:08
Nuda
A jak pronajímatel doloží, že potřebuje byt pro svého blízkého? - to může taky nějak nafixlovat, ne?…
dotazak 23.10.2017 12:34
dotazak
Fixlovať pred nájomcom môže do aleluja, aj na lampárni, ale jedine až súd na základe dôkazov môže ro…
Nuda 23.10.2017 13:32
Nuda
Nepotřebuje nic dokazovat, ale musí dodržet podmínku § 2289. Nájemce se může bránit podle § 2290 OZ.
centsm 23.10.2017 19:00
centsm
Mám ve smlouvě napsáno, že výpovědní lhůta je 15 dnů a běží od doby odeslání výpovědi nájemci. Je t…
dotazak 26.10.2017 09:27
dotazak
NOZ, § 2286 (1) Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běž… poslední
ivzez 26.10.2017 14:12
ivzez

V SVK O.z. je možné vypovedať nájomnú zmluvu pred jej ukončením jedine, ak prenajímateľ potrebuje byt pre seba a jemu blízke osoby. Táto podmienka nemusí byť dodržaná a akceptovaná zo strany nájomcu. O prípadnom spore zúčastnených strán rozhodne jedine súd. Do tej doby nájomná zmluva trvá a prechádza aj na nového majiteľa nehnuteľnosti ak nebola zmluva v tomto bode taxatívne ošetrená.

Počítam, že sa jedná o zmluvu uzatvorenú na dobu určitú.

Fixlovať pred nájomcom môže do aleluja, aj na lampárni, ale jedine až súd na základe dôkazov môže rozhodnúť o ukončení zmluvy s následným vyprataním nájomcu z prenajatých priestorov.

Ak neboli tieto alternatívy, kľučky, právne obezličky v zmluve taxatívne a explicitne uvedené so súhlasom svojprávneho nájomcu pri podpise zmluvy "am blok", v tom prípade si nájomca môže veselo, "keep smilling", hovieť v prenajatom priestore až do zmluvnej lehoty ukončenia nájmu v trvaní na dobu určitú. Aj keby svoju nehnuteľnosť previedol prenajímateľ na tretie, či jemu blízke osoby, so zmenou nového majiteľa zapísaného v príslušnom LV k.ú., nájomná zmluva platí.

V takomto prípade je nájomca dôkladne chránený zákonom (O.z.) a zmluvou, preto je dôležité pravosť podpisov s identifikáciou (ČOP) zmluvných účastníkov, vždy verifikovať pred úradnou osobou alebo u notára.

NOZ, § 2286

(1)
Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

(2)
Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

___

Výpovědní doba činí tři měsíce a začne běžet až prvním dnem měsíce následujícího pio doručení výpovědi.
(Kdyby Vám majitel výpověď doručil v říjnu 2017, začala by výpovědní doba běžet 1. listopadu 2017 a skončila by 31. ledna 2018.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru