Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Proplácení mzdy o víkendu

Dobrý den,

pracuji jako učitel na gymnáziu, kde mám s kolegou na starost projekt výměnného pobytu s partnerskou školou v zahraničí a další kurzy odehrávající se mimo prostory školy, kde je naší povinnosti doprovázet zahraniční hosty a dohlížet nad žáky. V rámci těchto povinností z toho vyplývá práce ve všední den nad rámec 8mi hodinové prac. doby a také práce o víkendu. Dočetl jsem se, že v takovémto případě je zaměstnavatel povinnen vyplácet průměrnou hodinovou mzdu s příplatkem 10% (např. článek zde: ZdWd5k).

Nicméně, u nás se tato věc řeší uzavřením dohody o provedení práce, která je ohodnocena minimální mzdou, tedy 70 Kč na hodinu. Považuji za důležité napsat, že ona dohoda obsahuje jako popis práce roli "vychovatele na kurzech a exkurzích," což je zřejmě považováno za nadstandard k pracovním povinnostem vyplývajícím z prac. smouvy učitele, kde mezi relevantními povinnostmi najdeme pouze "zajišťování bezpečnosti žáků při všech činnostech organizovaných školou". Z laického pohledu se tedy zřejmě jedná o povinnost nad rámec pracovní smlouvy, byť z mého hlediska úzce související s běžnou prac. náplní pedagoga.

Byl bych rád, kdybyste se mohli vyjádřit, zda takovéto vyjmutí činnosti související s běžnou pracovní náplní a ohodnocení této činnosti minimální možnou mzdou je legitimní postup, anebo by se mohlo jednat o obcházení zákona.

Velice děkuji za reakci.

Předmět Autor Datum
Je to v pořádku. Práce na dohodu nijak nesouvisí s pracovní činností podle pracovní smlouvy.
Wikan 17.06.2017 09:55
Wikan
I se zaměstnavatelem, pro kterého pracujete na základě pracovní smlouvy, můžete sjednat dodhodu o pr…
ivzez 19.06.2017 02:04
ivzez
Zdravím a děkuji za obsáhlou reakci. Všechno, co píšete mi dává smysl s několik výjimkami. Samozřej…
Brian Westhouse 19.06.2017 12:08
Brian Westhouse
pak by měla být ona hodinová odměna alespoň o těch 30Kč vyšší. Neměla. V případě DPP/DPČ zaměstnav…
Wikan 19.06.2017 13:19
Wikan
Přijde mi to totiž celé zvláštní: Řekněme, že jsme na výletě ve všední den a pracujeme od 8 do 22 ho…
xyz123 19.06.2017 20:52
xyz123
Děkuji za velmi srozumitelnou odpověď; nejen Vám, ale i všem výše. Myslím, že už je mi vše jasné. Č…
Brian Westhouse 19.06.2017 21:51
Brian Westhouse
..., nicméně víme jak to chodí a se smlouvou na dobu určitou si rozhodně nebudu klást podmínky, poku…
xyz123 20.06.2017 08:47
xyz123
Tak to, že by se na léto propouštěli pedagogové, jako tomu bylo dříve už je snad opravdu minulost a…
Brian Westhouse 20.06.2017 22:05
Brian Westhouse
Pár postřehů - Oznámení o prodloužení smlouvy - to není proti ničemu, nic vám nebrání informovat se…
xyz123 21.06.2017 11:02
xyz123
Děkuji za množství informací. Některé věci si zkusím u nás ověřit. Obecně řečeno, je to pořád ten s…
Brian Westhouse 23.06.2017 12:49
Brian Westhouse
" Považoval bych za samozřejmost, že by se práce nad rámec běžné prac. povinnosti měla projevit na o…
Araneus84 22.06.2017 13:17
Araneus84
Chápu Vaši pozici. Je to tak, jak píšete. poslední
Brian Westhouse 23.06.2017 12:50
Brian Westhouse

I se zaměstnavatelem, pro kterého pracujete na základě pracovní smlouvy, můžete sjednat
dodhodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).
Podmínkou je, že půjde o jiný druh práce než v pracovní smlouvě. [To je podle mne v pořádku.]

Při mimoškolních akcích nejde o přímou pedagogickou činnost. Podle mých zkušeností
(také jsem učila) jde spíše o vychovatelskou práci a o dohled nad žáky.
[Jestli Vás zajímá srovnání náplně učitele a vychovatele, doporučím katalog prací.]

V případě DPP/DPČ zaměstnavatel nemusí dodržet tzv. minimální zaručenou mzdu, která je
vyšší, než minimální mzda. Práce vychovatele by měla být zařazena minimálně do 8. platové
třídy. Z hlediska skupin prací, pro určení minimální zaručené mzdy by šlo o 5. třídu.
Obojímu by odpovídala hodinová odměna ± 100 Kč.

Přestože si řada lidí myslí, že zaměstnavatel "dává" parcovní smlouvu nebo dohodu, není tomu tak.
Pracovní smlouvu či dohodu vždy obě strany sjednávají dobrovolně. (Zaměstnanec není povinen
přistoupit na každý návrh zaměstnavatele.)

Pokud jste s navrženou odměnou nesouhlasili, mohli jste si odměnu sjednat v jiné výši.

__________

Poznámka:
Podle mne Váš zaměstnavatel nemá moc možností, jak tyto akce zajistit, „svazuje“ jej zákon. Kdyby s Vámi
neuzavřel dohodu na práci vychovatele, asi by musel zaměstnat někoho jiného (mimo školu), což by podle mne
ničemu a nikomu (hlavně žákům) neprospělo.

Přidávám odkaz na právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících .
Výklad je staršího data (viz odkaz na znění zákona pod článkem). Je možné, že se od té doby něco změnilo.

Zdravím a děkuji za obsáhlou reakci. Všechno, co píšete mi dává smysl s několik výjimkami.

Samozřejmě, že jsem nemusel na dohodu a hodinovou taxu přistoupit; nicméně víme jak to chodí a se smlouvou na dobu určitou si rozhodně nebudu klást podmínky, pokud chci na daném místě zůstat. Informuji se na tuto věc jen kvůli tomu, že mi ona odměna za odvedenou práci, tak jak je nastavená, přijde velmi nízká.

"Práce vychovatele by měla být zařazena minimálně do 8. platové třídy. Z hlediska skupin prací, pro určení minimální zaručené mzdy by šlo o 5. třídu. Obojímu by odpovídala hodinová odměna ± 100 Kč."

Toto mě zaujalo. Dáte mi prosím zdroj této informace? Protože, je-li to tak, pak by měla být ona hodinová odměna alespoň o těch 30Kč vyšší. A ještě doplňující dotaz, pokud je řeč o dohodě o provedení práce jako vychovatel, asi nebude relevantní, že práce byla odvedena o víkendu, příp. nad rámec 8-mi hodinnové prac. doby v rámci pracovní smlouvy, že?

Přijde mi to totiž celé zvláštní: Řekněme, že jsme na výletě ve všední den a pracujeme od 8 do 22 hodin. Po uplynutí 8-mi hodinové prac. doby (jako pedagog!) se "přepneme" do role vychovatele a zbytek dne máme ohodnocen 70Kč/hod. Když to beru takto, tak by ve skutečnosti větší smysl dávalo, kdyby celý den byl ohodnocen podle DPP vychovatelské činnosti, a tedy 70Kč/hod. To bych si nakonec ještě pohoršil.

Děkuji za vyjádření.

pak by měla být ona hodinová odměna alespoň o těch 30Kč vyšší.

Neměla.

V případě DPP/DPČ zaměstnavatel nemusí dodržet tzv. minimální zaručenou mzdu

asi nebude relevantní, že práce byla odvedena o víkendu, příp. nad rámec 8-mi hodinnové prac.

Ano, není to relevantní.

Přijde mi to totiž celé zvláštní: Řekněme, že jsme na výletě ve všední den a pracujeme od 8 do 22 hodin. Po uplynutí 8-mi hodinové prac. doby (jako pedagog!) se "přepneme" do role vychovatele a zbytek dne máme ohodnocen 70Kč/hod. Když to beru takto, tak by ve skutečnosti větší smysl dávalo, kdyby celý den byl ohodnocen podle DPP vychovatelské činnosti, a tedy 70Kč/hod. To bych si nakonec ještě pohoršil.

Ve vámi uváděném příkladě jde o to, že 8 hodin pracujete jako učitel, tuto práci máte v pracovní smlouvě. Sice vykonáváte méně kvalifikovanou práci, ale to je chápáno jako překážka v práci ze strany zaměstnavatele. Další dobu jako učitel pracovat nemůžete, nevykonáváte přímou ped. práci, nelze proto tuto dobu navíc pokládat jako přesčasovou. Proto je tam ten přechod na vychovatele a DPP. Jen je třeba hlídat přestávky a dobu na odpočinek, před akcí by měl být vypracován přesný časově rozvržený rozpis kdo kdy pracuje, jako co pracuje, kdy má přestávky v práci a hlavně, za které žáky ve své době kdy pracuje odpovídá. To je důležité. Kdyby se něco nějakému žákovi stalo, ať je jednoznačně jasné kdo za něj odpovídá. Je to fůra papírů, slouží, ale jako podklady pro určení platu. Také když se nic nikomu nestane, tak tento pracovní rozvrh se tváří jako zbytečný, ale když ano, pak je nesmírně důležitý. Školství je jedno velké specifikum, né na vše lze napasovat ZP. Ještě pár poznámek: I vychovatel je pedagog. Často bývají tyto akce finančně zohledněny v rámci nenárokových složek platu, odměna - zajištění akce jako takové, prezentace školy na veřejnosti, ....

Děkuji za velmi srozumitelnou odpověď; nejen Vám, ale i všem výše. Myslím, že už je mi vše jasné.

Často bývají tyto akce finančně zohledněny v rámci nenárokových složek platu, odměna

Ano, často, ale bohužel ne vždy a všude. Považoval bych za samozřejmost, že by se práce nad rámec běžné prac. povinnosti měla projevit na osobním ohodnocení. Bohužel, ne každý to vidí to stejně a klíčové slovo je zde "nenároková" složka. :-/

..., nicméně víme jak to chodí a se smlouvou na dobu určitou si rozhodně nebudu klást podmínky, pokud chci na daném místě zůstat.

Tady k tomuto. Pokud pracujete prvním rokem je pochopitelné, že máte smlouvu na dobu určitou, pokud déle, pak je nějakou vyhláškou či nějakým nařízením (nevím přesně), zakázáno opakovaně uzavírat smlouvy s učiteli tak, že pracují září - červen a po dobu hlavních prázdnin jsou na pracáku. ZP, ale umožňuje opakovaně uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou. Myslím, že to jde asi jen dvakrát, pak musí být uzavřená smlouva na dobu neurčitou.
Závěrem - pokud takto s vámi zaměstnavatel zachází, tak změnit zaměstnavatele, pokud jste "dobrej", "iniciativní" apod. neměl by být problém najít si jiné místo, ale to jaký jste nevíme. To si vyhodnoťte sám, pokud možno realisticky s určitou dávkou sebereflexe a sebekritiky.

Tak to, že by se na léto propouštěli pedagogové, jako tomu bylo dříve už je snad opravdu minulost a nikdo by si to už dnes nedovolil. Ani u nás se toto neděje.

Ze začátku jsem dostal smlouvu na 1 rok, ta mi byla následně prodloužena o dva roky. V současnosti mi příští školní rok ještě smlouva pokrývá; pokud se nepletu, tak na konci příštího šk. roku už bude muset přijít smlouva na dobu neurčitou, protože další prodloužení není možné. Ještě rok se tedy nebudu cítit v dostatečně silné pozici na to, abych nějak výrazněji řešil nastavené poměry ve škole. Pak se uvidí.

I přes výše zmíněné výhrady na tomto místě chci rozhodně zůstat, protože máme vynikající studenty a celkově dobrou atmosféru ve škole. Bohužel vedení školy neumí dobře jednat s lidmi a vznikají problémy, kterým by šlo snadno předcházet, pokud by byla snaha. Pokud by to někoho zajímalo, tak třeba jen tak namátkou:

- oznámení o prodloužení smlouvy na další školní rok poslední den v červnu

- zahrnutí ohodnocení za nostrifikace a pedagogickou činnost navíc (např. jazykové vzdělávání pedagogického sboru) do osobního ohodnocení, takže člověk nemá přehled, kolik vlastně dostává za co

- žádné odměny: na školách okolo nás pravidelně a plošně v řádu tisíců korun; u nás stabilně 500,- pro každého každý měsíc, ať dělá pouze nezbytné minimum, nebo aktivně dělá věci nad rámec svých povinností, projekty, atd. Nic není finančně zohledněno.

- v podstatě žádné výhody z FKSP: opět, na školách okolo nás možnost hradit si dovolenou přes cestovku, karta do wellness v hodnotě 5000,-, prostě každému podle chuti; u nás prakticky nic, jeden předražený zájezd do blízkého zahraničí, zřízený pravděpodobně přes známého v cestovce, takže nejspíš prostě tunel.

- obecně přístup k projektům, kdy jako zaměstnanci v podstatě dotujeme svou účast z vlastních peněz, protože škola nám neproplatí ani nezbytné minimum; takže né, že bysme chtěli fin. odměnu navíc ke mzdě za vykonanou práci; často je to tak, že nechceme jen být v mínusu u vlastních peněz.

Sám sebe považuji se za dobrého učitele, zpětnou vazbu od studentů mám pozitivní, práce mě baví, jsem iniciativní, ale tento stav mě trápí a necítím vůbec žádnou podporu ze strany vedení školy; naopak citím, že často musím vykonávat svou práci jim navzdory a hazí mi takříkajíc klacky pod nohy. Jistě chápete, že takový stav není zrovna příznivý a motivující pro nějaké nadšení do práce...

Pár postřehů -
Oznámení o prodloužení smlouvy - to není proti ničemu, nic vám nebrání informovat se dřív, někdy je ale fakt obtížné vědět kolik bude žáků, kolik tříd, co se bude dělit apod. a z toho pak vyplývají úvazky.

Osobní ohodnocení - vnitřní platový předpis, tam je určitě napsáno jak se stanovují nenárokové složky platu, máte právo si vyžádat veškeré podklady, které byly užity pro stanovení výše vašeho platu. určitě je někde sepsáno položkově z čeho se skládá vaše nenároková složka platu - zač a za kolik.

Odměny - tady je důležité jak vedení školy rozděluje finance na nenárokové složky platu, někde je vyšší osobní a malé (či žádné) odměny, někde malé (či žádné) osobní a velké odměny. je důležité sečíst všechny nenárokové složky za všechny měsíce v roce a toto srovnat. Často se stává, že se každý pochválí, že má velkou odměnu a opomene říct že osobní nemá. Srovnat se musí roční objem nenárokových složek platu.

FKSP - asi nemáte odbory, pak určuje ředitel školy. Je to jen na něm. Ale můžete se domluvit na jiném čerpání, ale v souladu s vyhláškou o FKSP. Máte určitě zpracované zásady čerpání FKSP na škole a na konci roku je provedeno vyúčtování, často bývá vyvěšeno ve sborovně. Někdo dává i do výroční zprávy podrobnější info o FKSP.

Projekty - zpravidla lze z projektových financí zaplatit i osoby podílející se na projektu - bývá to na dohodě o provedení práce.

Klidně se ozvěte vnitřní poštou, pak můžeme přes skype prodebatit více.

Děkuji za množství informací. Některé věci si zkusím u nás ověřit.

Obecně řečeno, je to pořád ten samý problém. Ano, samozřejmě, že si vše můžu vyžádat a informovat se, ale už budu v hledáčku, jako "ten, který se o všechno až moc zajímá." A až se bude rozhodovat, kdo půjde a kdo zůstane, bude lepší si nechat ty, kteří do všeho moc nevrtají. Nedělejme, že to takto na pracovišti nechodí. A jasně že se vracíme k tomu, jestli na takovém místě chci zůstat: Ano, i přesto chci.

Pokud se naskytně nějaký nový problém nebo nejasnost, oživím toto vlákno. Ještě jednou děkuji za ochotu.

" Považoval bych za samozřejmost, že by se práce nad rámec běžné prac. povinnosti měla projevit na osobním ohodnocení. Bohužel, ne každý to vidí to stejně"

Vidíte, já třeba zase považuji za přinejmenším "zvláštní" uzavřít s někým smlouvu a následně zjišťovat jak tu smlouvu nedodržet/napadnout.
Nelíbí se vám pracovat za 70Kč/hod ? Tak za těch 70Kč/hod nepracujte (já bych se např. za 70Kč/hod ani nenamáhal ukázat dotyčnému prostředníček) ! Líbí se vám práce tam kde jste ? No tak k tomu patří práce za 70Kč/hod. Tak se rozhodněte.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku